MAKLUMAT AKSES
   Akses Hari Ini : 11
   Akses Bulan Ini : 815
   Jumlah Akses : 157713
 
   CADANGAN & ADUAN
   Aduan Baru : 7
   Jumlah Aduan : 1408
 
SELAMAT DATANG KE SISTEM e-LATIHAN

Login terakhir anda pada :

Aduan Di Jawab : 1

Tukar Katalaluan
Upload Gambar Nama :
Mykad & Id :
Gred & Jawatan : -
PTJ :
MAKLUMAT LATIHAN ANDA DALAM TEMPOH 3 TAHUN
Jenis Latihan Link Tahun
2013 2014 2015
  Latihan
  Sesi Pembelajaran (Bersemuka)
  Sesi Pembelajaran (Tidak Bersemuka)
  Pembelajaran Kendiri
  Penceramah Sesi Pembelajaran (Bersemuka)
Jumlah Hari