MAKLUMAT AKSES
   Akses Hari Ini : 0
   Akses Bulan Ini : 0
   Jumlah Akses : 160265
 
   CADANGAN & ADUAN
   Aduan Baru : 25
   Jumlah Aduan : 1463
 
SELAMAT DATANG KE SISTEM e-LATIHAN

Login terakhir anda pada :

Aduan Di Jawab : 1

Tukar Katalaluan
Upload Gambar Nama :
Mykad & Id :
Gred & Jawatan : -
PTJ :
MAKLUMAT LATIHAN ANDA DALAM TEMPOH 3 TAHUN
Jenis Latihan Link Tahun
2014 2015 2016
  Latihan
  Sesi Pembelajaran (Bersemuka)
  Sesi Pembelajaran (Tidak Bersemuka)
  Pembelajaran Kendiri
  Penceramah Sesi Pembelajaran (Bersemuka)
Jumlah Hari